Kasa fiskalna - obowiązek posiadania

Kasy fiskalne od 1 marca 2015 są dla większości firm, niezależnie od osiągniętego obrotu, obowiązkowym wyposażeniem - tak zdecydowało Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu z 4 listopada ubiegłego roku.

Kasa fiskalna staje się powoli koniecznością. W 2015 r. znacznie spadła liczba podatników uprawnionych do korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Wszystko za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Finansów, które weszło w życie w styczniu 2015. Patrząc na kierunek działań, widzimy, że docelowo znikać będą wszystkie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zmiany te wprowadzane są jednak stopniowo. Zgodnie z nowym rozporządzeniem zakres zwolnień zostanie jedynie zawężony poprzez odebranie dotychczasowych przywilejów niektórym grupom przedsiębiorców.

Kasa fiskalna 2015 roku a limit obrotów

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W myśl rozporządzenia Ministra Finansów w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz wyżej wymienionych osób w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł - podatnicy zwolnieni są z obowiązku stosowania kas. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku prowadzenie działalności limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących limity będą obowiązywać w tej samej wysokości również w 2015 i 2016 roku. Od 2015 na limit zwolnienia 20 000 zł nie będzie wpływała jednak dostawa nieruchomości, dostawa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pozostałe zmiany przy zwolnieniach z kasy fiskalnej 2015

Dotychczasowy zapis o usługach prawnych - dotyczących wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P oznaczony w PKWiU ex 69.10.1 - zastąpiony został czynnościami notarialnymi, bez względu na symbol PKWiU.

Zmiana pojawiła się także w pozycji 22 załącznika. Wykazywane pod tą pozycją usługi telekomunikacyjne o symbolu PKWiU 61 zostały rozbite na usługi telekomunikacyjne oraz pod warunkiem prowadzenia usług telekomunikacyjnych na nadawcze i elektroniczne - bez względu na symbol PKWiU.

Ministerstwo do owego załącznika proponuje również dodanie (jednocześnie objęcie zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie niezależnie od limitu sprzedaży):

 • dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Przy czym ww. czynności w całym zakresie muszą być udokumentowane fakturą.  

Czynności bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia z kas rejestrujących

Do 31 grudnia 2014 r. niezależnie od osiągniętego obrotu kasa fiskalna musiała być obowiązkowym wyposażeniem firm będących:

dostawcą:

 • gazu płynnego,
 • części do silników,
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • przyczep i naczep: kontenerów,
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
 • płyt CD, DVD, kaset magnetofonowe, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów,

oraz świadczących usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

Aktualnie w przepisie tym ujmuje się: płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże i inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie. W rozporządzeniu, które weszło w życie w styczniu 2015 wskazano, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej dotyczy dostaw wszystkich nośników danych cyfrowych i analogowych (zapisanych i niezapisanych).

Powyższa lista czynności bezwzględnie wyłączonych ze zwolnienia z kas fiskalnych uległa wyłącznie zmianie kosmetycznej.


Z załącznika do rozporządzenia dotyczącego zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, w porównaniu do rozporządzenia obowiązującego do końca 2014 roku,  znikły następujące czynności:

 1. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
 • każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
 • liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20;
 1. sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Oznacza to, że podatnicy dokonujący tych czynności w 2015 roku muszą stosować kasy fiskalne po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.

lokalizacja

dane teleadresowe

WOLANET SP. Z O.O. - BIURO

al. Rzeczypospolitej 12 lok. U11

02-972 Warszawa

TEL/FAX: 22 620-62-58

biuro@wolanet.pl

SPRZEDAŻ

TEL: 696 465 593

handel@wolanet.pl

SERWIS

TEL/FAX: 22 620-62-58

serwis@wolanet.pl

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się